U bent hier: Home / Nieuws / Analyseer de kwaliteit van uw data met Erfgoedstats

Analyseer de kwaliteit van uw data met Erfgoedstats

Zou u wel eens willen weten hoeveel en welke trefwoorden in uw collectie-informatiesysteem overeenkomen met concepten in de AAT-Ned of een andere terminologiestandaard? Of wilt u op een gemakkelijke manier overzichten krijgen van wat er in de velden is ingevuld?

Nu kunt u uw gegevens analyseren met Erfgoedstats, een handige open source tool ontwikkeld door Digiridoo in samenwerking met het Vlaamse erfgoedveld.  
 
Veel collectiebeschrijvingssystemen bieden wel de mogelijkheid om data te analyseren, maar methodes hiervoor zijn soms nogal omslachtig en je moet veel verschillende bewerkingen uitvoeren om tot resultaten te komen. Erfgoedstats geeft u op een gemakkelijke manier een beeld van de kwaliteit van uw registratie en allerlei nuttige statistische informatie.
Zo komt u het volgende te weten:

 • Een overzicht van alle velden gebruikt om je collectie te beschrijven.
 • Het percentage objecten waarvoor een bepaald veld in ingevuld.
 • Het aantal objecten waarvoor een bepaald veld is ingevuld.
 • Hoeveel keer een veld gemiddeld ingevuld is per object.
 • De gemiddelde lengte van elk veld.
 • Het aantal unieke waarden van elk veld.
 • De ingevulde waarden.
   
Bovendien kunt u voor een aantal velden (objectcategorie, objectnaam, materiaal en techniek) de gegevens uit je export vergelijken met een thesaurus, zoals de AAT-Ned. Het programma biedt je de mogelijkheid een aantal vaste standaardthesauri in te stellen waarmee de termen uit deze velden worden vergeleken.
Zo komt u het volgende te weten:

 • Welke en hoeveel termen voorkomen als voorkeursterm in de thesaurus.
 • Welke en hoeveel termen voorkomen als niet-voorkeursterm in de thesaurus.
 • Welke en hoeveel termen niet voorkomen in de thesaurus.

  Lees meer over deze tool op de
  website van CEST (Cultureel Erfgoed Standaarden Toolbox) van PACKED. Hier vindt u ook de handleiding.
Print pagina http://website.aat-ned.nl/nieuws/analyseer-de-kwaliteit-van-uw-data-met-erfgoedstats