U bent hier: Home / Nieuws / Vernieuwde AAT-site, en veranderingen in structuur

Vernieuwde AAT-site, en veranderingen in structuur

De Nederlandstalige Art & Architecture Thesaurus (AAT-Ned) is vernieuwd! Meer dan 2000 nieuwe termen zijn toegevoegd, ca. 600 scope notes zijn geüpdatet en veel onvolkomenheden in de eerdere Nederlandse versie zijn hersteld.

Alle vernieuwingen tot 2007 die in de Engelstalige AAT (beheerd door het Getty Research Institute) zijn verwerkt, zijn nu ook in de Nederlandstalige AAT doorgevoerd.

De veranderingen
Naast veranderingen in de content is ook het uiterlijk van de AAT-Ned aangepast. Tevens is er op organisatorisch niveau een verandering te melden.

1. Van een mono- naar polyhiërarchische structuur
Een ingrijpende wijziging betreft de thesaurusstructuur: de AAT is veranderd van een mono- naar een polyhiërarchische thesaurus. Kortgezegd betekent dit dat termen nu onder meerdere broader terms geplaatst kunnen worden, dus vanuit verschillende contexten kunnen worden benaderd.

2. Semantische concepten afgeschaft
In de Nederlandstalige AAT uit 2000 was een begin gemaakt met het toevoegen van semantische factoren. In de meeste gevallen betrof het hier samengestelde begrippen uit MARDOC4. Destijds zijn deze aan de Nederlandstalige AAT toegevoegd met als doel om meer algemene begrippen beschikbaar te hebben die in allerlei combinaties kunnen worden gebruikt. De oorspronkelijke AAT (de Getty-versie) hanteert deze vorm van ontleding echter niet. Voor Bureau AAT is het updaten, het onderhoud en het consequent doorvoeren van de hiermee verbonden voorschriften zeer arbeidsintensief. Daarnaast bleek het gebruik van deze semantische concepten in de praktijk zeer beperkt. Om deze redenen is besloten om de semantische concepten niet langer onderdeel uit te laten maken van de AAT-Ned.

3. De nieuwe website
Tegelijk met de nieuwe inhoud leek het ons een geschikt moment om het uiterlijk van de AAT-Ned te updaten. De website heeft een complete metamorfose ondergaan waarbij zoeken, resultaten en detailinformatie in één overzichtelijk scherm zijn ondergebracht. Het geheel is nu meer in overeenstemming met de huisstijl van het RKD.

4. De organisatie
Jarenlang heeft het RKD, als licentiehouder van de AAT-Ned, een trouwe partner gehad in het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Recentelijk is aan Belgische zijde besloten om deze rol over te dragen aan het KIK, het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium in Brussel. Het KIK zal zich met name bezig gaan houden met het verwerken van kandidaat-termen.

Print pagina http://website.aat-ned.nl/nieuws/vernieuwde-aat-site-en-veranderingen-in-structuur